Kovanie pre sekčné brány (stavebnú pripravenosť)

1393674801pripravenost_rozmery

Ako vybrať správny typ brány? Neprispôsobujte sa! Postavte si takú garáž, aká vyhovuje vašim požiadavkám, brány LOMAX prispôsobíme na mieru Vašej garáže.

x = šírka otvoru
y = výška otvoru
h = nadpražie
L = ľavé ostenie
R = pravé ostenie

 

Kovanie STD (štandardné)

pripravenost_std

- nadpražie "h" pre ručné ovládanie
a) min. 380 mm (do výšky otvoru "y" 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm (do výšky otvoru "y" 4 m) 
c) min. 500 mm (do výšky otvoru "y" 5 m)

- nadpražie "h" pre ovládanie el. pohonom
a) min. 380 mm pre bočný pohon
a) min. 400 mm pe stropný pohon 
(do výšky otvoru "y" 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm do výšky otvoru "y" 4 m
 

 

 

 


 

Kovanie LHF (znížené)

pripravenost_lhf

 

- nadpražie "h" min 230 mm
- nadpražie pre bočný pohon "h" min 300 mm

- ostenie pre ručné ovládanie alebo stropné pohon (L a R >= 100 mm)
- ostenie pre použitie bočného pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor POZOR!
- maximálna výška otvoru 3000 mm
- maximálna plocha otvoru 12 m2
- reťazová mačka alebo bočný pohon pre typ LHF nemožno použiť (LHF "h"> 300 mm)
 

Kovanie LHN (znížené)

pripravenost_lhn

- nadpražie "h" pro Ručné ovládanie
a) min. 70 mm (do max. šírky brány "x" 4,8 m a plochy 10 m2
kľučka v spodnej sekcii, integrované dvere nedajú inštalovať)
b) min. 130 mm (do max. plochy vrat 15 m2)

- nadpražie "h" pre ovládanie el. pohonom
a) min. 120 mm (do max. šírky brány "x" 4,8 m a plochy 10 m2)
b) min. 130 mm (do max. plochy 15 m2)
 

Kovanie ZK (zvýšené)

pripravenost_zk

Kovanie ZK (zvýšené)
- nadpražie "h" = 4 300 mm
- ostenie (L a R >= 100 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Pre použitie bočného pohonu DYNAMIC alebo reťazové prevodovky je nutné ostenie min. 300 mm.
 

Kovanie VK (zvýšené)

pripravenost_vk

- nadpražie "h" = y + 500 mm
- ostenie (L a R >= 100 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Pre použitie bočného pohonu DYNAMIC alebo reťazové prevodovky je nutné ostenie min. 300 mm.
 

Kovanie VK-G (zvýšené)

pripravenost_vkg

- nadpražie "h" = y + 200 mm
- ostenie (L a R >= 200 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Pre použitie bočného pohonu DYNAMIC alebo reťazové prevodovky je nutné ostenie min. 400 mm.
 

Kovanie SK (šikmé)

pripravenost_sk

- nadpražie "h" od 120 mm (podľa veľkosti brány)
- ostenie (L a R >= 90 mm)
- ostenie pre použitie bočného pohonu (L nebo R >= 300 mm)

pozor UPOZORNENIE:
Možnosť použitia bočného alebo stropného pohonu konzultujte s výrobcom. Pre prípad ovládania bočným / priemyslovým pohonom je treba ostenie min. 300 mm na strane umiestnenia pohonu. V prípade ručného ovládanie (pri otvorených vrátach) môže panel zasahovať do otvoru až 200 mm. V prípade nadpražia <380 mm môže dôjsť k zatieneniu prejazdnej výšky otvoru aj pri ovládaní el. pohonom.- sklon alfa max. 45°