OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Meno a priezvisko *:
Adresa - mesto,ulica,č.domu *:
Tel.kontakt-mobil *:
e-mail  *:
Dátum servisu *:
Čas servisnej prehliadky *:medzi 13 a 16 hod
medzi 9 - 13 hod
Poznámka:
 

Servisnou prehliadkou výrazne predĺžite životnosť garážovej brány a pohonu zároveň predchádzate poruchám a získavate pri pravidelných prehliadkach raz za 12 mesiacov záruku 10 rokov na garážovú bránu.